Launch Event - Vietnamese Tobacco Project

Wednesday 31 May

Launch Event - Vietnamese Tobacco Project

Join us for free health checks, guest speakers & exercise sessions. Hãy tham gia với chúng tôi khám sức khỏe miễn phí, có các Thuyết trình viên, huớng dẫn tập thể dục.

Quit_smoking_logo_colourYou are invited to celebrate the launch of a new Vietnamese Tobacco Project: Bỏ Thuốc Sống Khỏe - Quit & Fit.

The project is being run by the Health Promotion Service and aims to work with the Vietnamese community of Fairfield to reduce smoking and promote healthy lifestyles.

Kính mời quí vị đến tham dự buổi lễ ra mắt một dự án mới về Thuốc Lá dành cho Cộng Đồng Người Việt: Bỏ Thuốc Sống Khỏe - Quit & Fit Dự án này do Dich Vụ Nâng Cao Sức Khỏe (Health Promotion Service) cùng làm việc với Cộng Đồng Người Việt trong vùng Fairfield, nhằm mục đích để giảm việc hút thuốc lá và nâng cao cuộc sống lành mạnh.

For more information: Sheree Warner 02 8738 5900 or Hien Le 02 8717 4028

  • Date: 31st May 2017
  • Location: Freedom Plaza, Cabramatta
  • Time: 10:00 - 13:00
  • Cost: FREE
Read more