COVID-19 Council Update

Overview

Easing of restrictions

The 80% target for double dose vaccinations in NSW has been reached. This means a further easing of restrictions for those that are fully vaccinated including:

 • All people over the age of 12 must wear a face mask in all indoor settings and public transport only
 • Up to 20 visitors (excluding children 12 and under) to a home
 • Up to 50 people will be allowed to gather outdoors
 • Up to 3,000 people will be allowed to attend controlled and ticketed outdoor events
 • COVID-19 Safe Community sporting activities, including both matches, competitions, and training, can resume with up to 1000 fully vaccinated people.

All school students will now return to onsite learning with a range of COVID-safe measures in place by 25 October 2021.  

From December 2021 NSW will open to all citizens regardless of vaccination status. Find out more about easing of restriction from 1 December.

For more information visit nsw.gov.au

How to show proof of your COVID-19 vaccination

You can present your COVID-19 proof of vaccination via:

 • Service NSW app
 • digital wallet (Apple or Android)
 • Express Plus Medicare mobile app
 • Individual Healthcare Identifier (IHI) service through myGov
 • My Health Record
 • immunisation history statement (paper version)
 • file downloaded to their device.

Add your digital certificate to the Service NSW app

You can now add your digital vaccination certificate to the Service NSW app, which will make it easier to show proof of vaccination at check-in. You will need to make sure your myGov and Medicare accounts are up to date and linked, and that you have version 7 of the Service NSW app installed on your phone. Download it from the App Store or Google Play

More information is available on the Services Australia website

COVID-19 check-in cards

COVID-19 check-in cards are now available for people who do not have smartphones to check-in. The check-in card is simple to use – when visiting a business just show the card to a staff member and they will scan it.

Once you've created a card, it can be posted to you, or you can download a version to print at home. 

Create a check-in card here.

Prairiewood Pfizer Vaccination Centre

Vaccination is the best way to protect ourselves, our loved ones and our communities. The risk of serious illness and death increases with age. However, COVID-19 isn’t just affecting the elderly – many young people are becoming very sick. Around 60% of people with COVID-19 are under 40, with some needing intensive care. 

Everyone aged 12 years and over can get a COVID-19 vaccine. They are safe, effective and free. Appointments are available at more than 2,000 GPs, pharmacies, Aboriginal Medical Services and NSW Health vaccination clinics across NSW. Speak to your local GP or pharmacist or visit nsw.gov.au to make a booking. 

Local testing clinics

Keeping our community COVID safe remains as important as ever. Get tested immediately if you have any COVID-19 symptoms, even if only mild. Check in and out of every venue you visit using the QR code. Wear a mask whenever you leave your home (except when exercising, eating or drinking), keep your distance from those you don’t live with, wash or sanitise your hands regularly and get vaccinated. 

If you have any symptoms, get tested at any of the following clinics: 

It is important that you return home and isolate until you receive your results. 

For more information on testing clinics go to NSW Health's website at Find a COVID-19 testing clinic

Latest COVID-19 case locations

Find the latest COVID-19 case locations in NSW, and what you need to do if you have visited these locations.  


Protect yourself and others from COVID-19

Council is following the advice from health authorities and informing residents, visitors and staff of the best practices to prevent contracting and spreading COVID-19 in our community and Australia.  


More Information & Support

For any health related enquiries please call your GP or contact Health Direct on 1800 022 022.
For any concerns in relation to your mental health and wellbeing please call Lifeline on 13 11 14.  


Mayor's Wellbeing Register & Food Requests (Vulnerable residents)

The Mayor's Wellbeing Register & Food Requests is in place to help those most in need in our community during these challenging times.

 

Please note – This will be a PICK-UP ONLY service from  Monday 11 October 2021. Residents who request food will be contacted by Council staff to discuss food orders and collection details.

 

These services assist residents to find the support they need, through providing a free food service (during lockdowns), welfare checks and connecting residents with community support services.

This service is being provided for vulnerable residents of the Fairfield Local Government Area Only. Please click here to see a list of suburbs within the Fairfield Local Government Area

Food orders for eligible residents can take up to 7 days to be processed.

This register and your details will be kept confidential. To receive assistance through the Mayor’s Wellbeing Register or food, please complete one of the forms below  (English Only):

Food Request (vulnerable residents)

Wellbeing Support (including food)

Fairfield City Council are reviewing all the registrations and will make contact with everyone as soon as possible.

If you are facing an emergency please contact 000 or Lifeline 13 11 14, available 24/7.

If you require any further information regarding the Mayor's Wellbeing Register, please call 9725 0222 during business hours on Monday to Friday from 8.30am – 4.30pm. An interpreting service is available

Chương trình Đăng ký An sinh của Thị trưởng

Chương trình Đăng ký An sinh của Thị trưởng và Dịch vụ Hỗ trợ Thực phẩm

Chương trình Đăng ký An sinh của Thị trưởng (Mayor's Wellbeing Register) được triển khai nhằm hỗ trợ những người có nhu cầu cấp bách trong cộng đồng của chúng ta vượt qua giai đoạn đầy thách thức này.

Chương trình đăng ký trợ giúp người dân tiếp cận với các nguồn hỗ trợ mà họ cần, thông qua việc cung cấp dịch vụ thực phẩm miễn phí (trong suốt giai đoạn phong tỏa), kiểm tra tình trạng phúc lợi và kết nối người dân với các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng.

Chương trình sẽ giữ kín thông tin đăng ký của Quý vị. Để nhận hỗ trợ thông qua Chương trình Đăng ký An sinh của Thị trưởng, xin Quý vị vui lòng điền đầy đủ thông tin vào một trong các mẫu đơn sau đây (Lưu ý: Viết bằng Tiếng Anh)

Đăng ký Hỗ trợ Thực phẩm (chỉ dành cho nhu cầu về thực phẩm)

Đăng ký Hỗ trợ An sinh (bao gồm cả thực phẩm)

Hội đồng Thành phố Fairfield đang xem xét tất cả các đơn đăng ký và sẽ liên hệ với Quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng tôi sẽ tiến hành liên lạc qua điện thoại với những ai đã cung cấp số điện thoại cho chúng tôi.

Nếu Quý vị đang trong tình huống khẩn cấp, hãy gọi đến số 000 hoặc Đường dây nóng (Lifeline) số 13 11 14, hoạt động 24/7.

Nếu Quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình Đăng ký An sinh của Thị trưởng, hãy gọi đến số điện thoại 9725 0222 trong giờ hành chính (từ 8.30 sáng đến 4.30 chiều), từ thứ Hai đến thứ Sáu. Dịch vụ phiên dịch luôn sẵn sàng để hỗ trợ Quý vị.

 

ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ

ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ

ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܲܢ ܕܒܘܼܫ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܥܲܣܩܹ̈ܐ.

ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܩܵܐ ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܵܗ̇، ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ (ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܩܦܵܠܝܵܬܹ̈ܐ)، ܘܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܒܐ݇ܣܵܪܬܵܐ ܕܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܒܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ.

ܐܵܗܵܐ ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܚܘܼܡܝܹܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܹ̈ܐ. ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܸܓ݂ܠܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܠܹܝܡܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܡܸܢ ܦ̮ܘܿܪ̈ܝܼܡܹܐ ܕܒܐܸܠܬܸܚܬ (ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ):

Food Request (food only)

Wellbeing Support (including food)

ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܕܡܣܘܼܓ݂ܸܠܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܫܸܡܵܢܲܝܗ̈ܝ ܘܒܸܕ ܡܲܚܸܒܸܪܝܼ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܥܲܡܲܢ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܚܒܸܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܐܲܗܘܵܠ ܥܪܝܼܨܵܝܬܵܐ ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܩܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ (000) ܝܲܢ ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܩܵܐ ܠܵܝܦ̮ܠܵܝܢ (Lifeline) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 11 14 ܕܦܬܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܘ 7 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ.

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܸܓ݂ܠܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܪܹܝܡܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 9725 0222 ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܡܸܢ ܣܵܥܲܬ 8.30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 4.30 ܒܪܲܡܫܵܐ. ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܵܐ.

市长健康登记册

市长健康登记册与食品服务

市长健康登记册(Mayor's Wellbeing Register)的设立是为了给那些最需要帮助的社区成员提供帮助,渡过艰难时刻。

该登记册协助居民获得所需援助,如(在封城期间)供应免费食品,提供福利检查,以及协助居民联系社区援助服务。

该登记册与您的个人信息将得到保密。如需通过市长健康登记册寻求帮助,请填写下列任一表格(仅英文):

食品申请(仅申请食品)

健康福利援助(包含食品)

费菲市议会正在审查全部登记,并将尽快与所有人联系。每位留下电话号码的人士都将接到我们的电话。

如果您正面临紧急情况,请拨打000或生命热线13 11 14,全天候服务。

如果您需要有关市长健康登记册的任何进一步信息,请于周一至周五上午8:30至下午4:30的工作时间内致电9725 0222。可提供口译服务。

سجـِل رئيس البلدية للرفاهة

سجـِل رئيس البلدية للرفاهة وخدمة الطعام

لقد تمّ إنشاء سجـِل رئيس البلدية للرفاهة (Mayor's Wellbeing Register) لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً في مجتمعنا خلال هذه الأوقات الصعبة.

يقدِّم السجل المساعدة للسكان في الحصول على الدعم الذي يحتاجونه، وذلك من خلال توفير خدمة طعام مجانية (أثناء فترات الإغلاق)، مع خدمة تحقق من سلامة الوضع وربط السكان بخدمات الدعم المجتمعية.

سيتم الحفاظ على سريّة هذا السجل وبياناتك. وللحصول على المساعدة من خلال سجـِل رئيس البلدية للرفاهة، يُرجى إكمال إحدى الاستمارتين أدناه (باللغة الإنجليزية فقط):

طلب طعام (طعام فقط)

دعم الرفاهة (شاملاً الطعام)

يقوم مجلس مدينة فيرفيلد بمراجعة جميع التسجيلات وسيتواصل مع الجميع في أقرب وقت ممكن. وسيتم الرجوع بمكالمة هاتفية إلى كل شخص ترك رقم هاتفه لدينا.

إذا كنت تمر بحالة طارئة، يُرجى الاتصال على الرقم 000 أو Lifeline 13 11 14، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات بخصوص سجـِل رئيس البلدية للرفاهة، يُرجى الاتصال على الرقم 9725 0222 خلال ساعات العمل من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 صباحاً حتى 4:30 مساءً. تتوفر خدمة الترجمة الشفهية.

បញ្ជីចុះឈ្មោះសុខុមាលភាពរបស់អភិបាលក្រុង

បញ្ជីចុះឈ្មោះសុខុមាលភាពរបស់អភិបាលក្រុង និងសេវាកម្មម្ហូបអាហារ

បញ្ជីចុះឈ្មោះសុខុមាលភាពរបស់អភិបាលក្រុងត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ ដើម្បីជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវការបំផុតនៅ ក្នុងសហគមន៍របស់យើង ក្នុងអំឡុងពេលលំបាកទាំងនេះ។

បញ្ជីចុះឈ្មោះជួយពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងរកការគាំទ្រដែលពួកគេត្រូវការ តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មម្ហូបអាហារឥតគិតថ្លៃ (ក្នុងអំឡុងពេលបិទខ្ទប់) ការត្រួតពិនិត្យសុខុមាលភាព និងការតភ្ជាប់ពលរដ្ឋ ជាមួយសេវាកម្មគាំទ្រសហគមន៍នានា។

បញ្ជីចុះឈ្មោះនេះ និងព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់។ ដើម្បីទទួលបានជំនួយតាមរយៈបញ្ជីចុះឈ្មោះ សុខុមាលភាពរបស់អភិបាលក្រុង សូមបំពេញបែបបទមួយខាងក្រោមនេះ (ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ)៖

ការស្នើសុំអាហារ (តែអាហារប៉ុណ្ណោះ)

ការគាំទ្រសុខុមាលភាព (រួមទាំងអាហារ)

សាលាក្រុង Fairfield កំពុងពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះទាំងអស់ ហើយនឹងទាក់ទងមកមនុស្សគ្រប់រូប ឱ្យបានឆាប់តាមដែល អាចធ្វើទៅបាន។ មនុស្សរាល់រូបដែលបានទុកលេខទូរសព្ទជាមួយយើងខ្ញុំ នឹងត្រូវបានទាក់ទងតាមរយៈការហៅទូរសព្ទ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះអាសន្ន សូមទាក់ទងមកលេខ 000 ឬបណ្តាញទូរសព្ទសង្គ្រោះជីវិត (Lifeline) តាមលេខ 13 11 14 ដំណើរការ 24 ម៉ោង / 7 ថ្ងៃ។  

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹង បញ្ជីចុះឈ្មោះសុខុមាលភាពរបស់អភិបាលក្រុង សូមទូរសព្ទមកលេខ 9725 0222 ក្នុងម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 8.30 ព្រឹកដល់ម៉ោង 4.30 ល្ងាច។ មានផ្តល់ជូនសេវាកម្ម បកប្រែផ្ទាល់មាត់។

 

Are you a Service Provider?

Council receives many requests during this time for assistance, particularly through the Mayor’s Wellbeing Register. So we can refer residents to services that are open we would very much appreciate information about what services you are offering and how we can effectively and efficiently connect residents to you. Please click on the button below to let us know about your organisation's services:

COVID-19 Service Provision form for Community Organisations

 

Mayor of Fairfield Frank Carbone Official Statements

Council updates and official statements from Fairfield City Mayor Frank Carbone

 

Support for businesses

All non-essential businesses will need people aged 16 and over to show proof of vaccination or have a medical exemption when visiting their premises.
Make sure you comply and keep your business, employees and customers safe. Use these guides and resources to ensure you help you follow the rules:

Registered COVID-Safe businesses can also download new QR code check-in posters updated with proof of vaccination details.  

Small business fees and charges rebate

Small businesses will be able to claim road user tolls under the Small Business Fees and Charges Rebate, which is being increased from $1500 to $2000 from November 2021. 

The rebate is provided in the form of a digital credit, which businesses can draw down on to offset the cost of eligible NSW and local government fees and charges. 

The digital credit for businesses that have already signed up to the Rebate will be automatically increased from $1500 to $2000. 

Businesses will be able to apply via the Service NSW website. More information will be made available shortly. 

Alfresco outdoor dining

Food and beverage businesses have greater ability to expand their footprint to new outdoor space giving customers across the state more opportunities to dine outdoors.

The Alfresco Restart Package supports food, beverage, entertainment, arts and cultural businesses to recover from the COVID-19 pandemic and enjoy a COVID safe summer 2021.

The initiatives that will be rolled out include:

 • Temporary alfresco measures for outdoor dining in parks or on private land (for example bowling greens and carparks), with the landowner’s consent
 • $5,000 grants for hospitality businesses to establish new alfresco settings

Permanent outdoor dining as exempt development for pubs and small bars state-wide. This is now active and follows the successful trial that started last year. 

Covid-19 Support Helplines

Council wants to ensure our community is safe and has access to support at all times. 

 • National Coronavirus Helpline 1800 020 080 
  24 hour helpline for people seeking information on coronavirus (COVID-19) seven days a week. Access their Translating and Interpreting Service on 131 450.
 • Health Direct 1800 022 222 or healthdirect.gov.au
  This is a Government-funded 24 hour telephone service, providing quality, approved health information and advice. You can use their Coronavirus online symptom checker on their website. 
 • Service NSW 13 77 88 
  The NSW Government has a 24 hour assistance line responding to COVID-19. This is for non-medical enquiries related to financial support for individuals or businesses. Language translation and interpreting is available on 13 14 50.
 • Emergency Relief Salvation Army 1300 371 288 
  For assistance with food, paying bills or financial difficulty, call the emergency relief team on 1300 371 288.
 • Mental Health Line 1800 011 511 
  This is a 24 hour helpline for people who require mental health support.
 • Head to Health 1800 595 212, Monday to Friday 8.30am-5pm
  South Western Sydney Primary Health Network (SWSPHN) is offering this service to people in south western Sydney who are struggling with their mental health due to COVID-19.
 • Domestic Violence, Sexual Assault 1800 737 732
  1800 Respect provides free, confidential online chat or telephone support in relation to family and domestic violence and sexual assault.