ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ

ܥܪ̈ܝܼܨܘܼܝܵܬܹܐ

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 9725 0222

ܐܝܼܡܵܝܠ: mail@fairfieldcity.nsw.gov.au

ܫܵܘܦܵܐ:
Administration Centre
86 Avoca Road
Wakeley
2176

ܐܲܕܪܹܝܣ ܒܲܪܝܼܕܵܝܬܵܐ: PO Box 21, Fairfield NSW 1860

ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ - ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ، 8.30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ - 4.30 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ

ABN: 83 140 439 239

 

ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܪܹܫ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܝܲܢ ܩܵܐ ܐܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܗܵܘܝܼ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܦܵܬܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ.

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 9725 0333

ܐܝܼܡܵܝܠ: libraryenquiries@fairfieldcity.nsw.gov.au

ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ:
ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒܘܿܢܝܼܪܝܼܓ
Bonnyrigg Plaza,
100 Bonnyrigg Avenue, Bonnyrigg

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ
17 Kenyon Street, Fairfield

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܣܡܝܼܬ̣ܦ̮ܝܼܠܕ
51-57 Oxford Street, Smithfield

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܘܹܝܬ̣ܵܪܸܠ ܦܵܐܪܟ
Stockland Wetherill Park
561-583 Polding Street, Wetherill Park

ܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܒ݂ܝܼܬܠܲܡ ܓܵܘ ܟܲܒܪܵܡܵܬܵܐ
165 Railway Parade, Cabramatta

 

ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ: 9725 0393

ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܛܸܦܠܹ̈ܐ ܕܟܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܟܲܒܪܵܡܵܬܵܐ
50 Eurabbie Street, Cabramatta
9725 0207

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܟܵܢܠܝܼ ܒ݂ܵܝܠ
1 Pevensey Street, Canley Vale
9725 0264

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܣܲܢܬ ܓ̰ܘܿܢܣ ܦܵܐܪܟ
41 Canberra Street, St Johns Park
9725 0227

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܵܝܟܠܝܼ
24 Humphries Road, Wakeley
9725 0270

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܘܹܝܬ̣ܵܪܸܠ ܦܵܐܪܟ، ܫܘܼܩܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕܣܬܘܿܟܠܵܢܕ
561-583 Polding Street, Wetherill Park
9725 0342

ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ

ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ
Fairfield Public School, Smart Street, Fairfield
9725 0128

ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ ܕܡܵܪܠܒܘܿܪܘܿ ܣܬܪܝܼܬ
50A Marlborough Street, Smithfield
9725 0212

ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ ܕܒܘܿܣܠܝܼ ܦܵܐܪܟ
Bossley Road, BossleyPark
9725 0202
ܲܢ 0418 667 556

ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܬܵܐ 2
Cabramatta Public School,
7 Levuka Street, Cabramatta

0408 202 678 (ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ - ܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ)

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܒܘܼܣܵܡܵܐ ܕܟܲܒܪܵܒ݂ܵܝܠ
Broomfield Street, Cabramatta
0408 202 678
(ܚܲܡܫܵܒܫܲܒܵܐ ܘܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ)

ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ ܕܣܡܝܼܬ̣ܦ̮ܝܼܠܕ ܒ݂ܵܝܣܬ
Wetherill Street, Smithfield West
0437 145 805

ܩܸܢܛܪܘܿܢܹ̈ܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܟܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܘܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ ܡܫܲܘܬܦܹ̈ܐ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ ܕܓ̰ܵܢܝܼܣ ܟܪܘܿܣܝܘܿ
27 Belfield Road, Bossley Park
9725 0346

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ ܕܒܘܿܢܝܼܪܝܼܓ
28 Bonnyrigg Avenue, Bonnyrigg
9725 0297

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܩܵܐ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ 
Corner of Davis road and Widemere road, Wetherill Park
ܫܲܒܬܵܐ ܣܵܥܲܬ 8 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ - 3.30 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ

 

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܣܢܝܼܕܹܐ
Hassall Street, Wetherill Park
9725 0750

ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ - ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܣܵܥܲܬ 6 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ - 3.45 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ
ܫܲܒܬܵܐ ܣܵܥܲܬ 6 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ - 12 ܒܦܸܠܓܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ

ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܐܲܬܠܹܝܛܵܝܘܼܬܵܐ، ܘܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܕܒ݂ܝܼܩܹܐ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ (ܒܟܸܪܝܼ).
ܠܸܕܒ݂ܵܩܵܐ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 9725 0222.

ܡܲܫܛܵܚܹ̈ܐ ܕܛܲܐܲܠܬܵܐ ܕܬܹܢܸܣ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܬܹܢܸܣ ܕܐܵܒ݂ܹܢܹܝܠ ܣܬܪܝܼܬ
Avenel Street, Canley Vale
ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܵܐ: 9725 0222

ܒܪܹܢܵܢ ܦܵܐܪܟ
Brenan Street, Smithfield
9725 5420 :Joe Porley

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܬܹܢܸܣ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ ܦܵܐܪܟ
Lawson Street, Fairfield
9725 6425

ܣܲܢܬ ܓ̰ܘܿܢܣ ܦܵܐܪܟ
Edensor Road, St Johns Park
ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܵܐ: 9725 0222

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܐܹܡܸܪܣܘܿܢ ܩܵܐ ܛܲܐܲܠܬܵܐ ܕܬܹܢܸܣ ܘܐܵܘܵܢܵܐ ܕܓܘܼܕܬܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ
Emerson Street, Wetherill Park
ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܵܐ: 9725 0222

ܡܲܫܛܵܚܵܐ ܕܓܘܿܠܦ̮

Corner of Smithfield Road and Beavors Street, Prairiewood
fairfieldgolf.com.au
9604 4007

ܫܲܒܟܵܐ ܕܡܲܛܪܵܝܬܵܐ ܕܒܵܝܣܟܹܝܠܹ̈ܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܣܸܕܢܝܼ

ܒܵܝܸܣܟܹܝܠܹ̈ܐ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ ܠܡܲܛܐܘܼܒܹܐ ܛܪܵܝܬܵܐ ܕܒܵܝܣܟܹܝܠܹ̈ܐ ܩܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ، ܘܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܘܕܢܘܼܩܵܠܵܐ
westernsydneycyclingnetwork.com.au

 

ܐܝܼܡܵܝܠ: museum@fairfieldcity.nsw.gov.au

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 9725 0190

ܫܵܘܦܵܐ:
634 The Horsley Drive, Smithfield

ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ:
ܬܠܵܬܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܫܲܒܬܵܐ، ܣܵܥܲܬ 10 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ - 4 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܒܘܿܣܵܡܵܐ ܕܟܲܒܪܵܒ݂ܵܝܠ
30 Broomfield Street, Cabramatta
9725 0335

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܒܘܿܣܵܡܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ
Vine Street, Fairfield
9725 0336

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܒܘܿܣܵܡܵܐ ܕܦܪܵܝܪܝܼܒ݂ܘܼܕ ܘܐܲܟܒ݂ܵܬܘܿܦܝܵܐ ܒ݂ܘܿܬܲܪ ܦܵܐܪܟ
Corner of Prairie Vale Road & Moonlight Road, Prairiewood
9725 0337

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܕܦ̮ܵܝܪܦ̮ܝܼܠܕ (FYCC)
31 Vine Street, Fairfield
9725 0322

ܩܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ Community First Step ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 9727 4333.

ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܒܘܼܣܵܡܵܐ: fairfieldcityleisurecentres.com.au

Smithfield Road, Prairiewood
9725 2333
fairfieldshowground.com.au

ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܒܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܥܲܬ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 4 ܒܒܵܬ݇ܪ ܟܵܘܸܬܪܵܐ
ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܨܛܲܒܝܵܬܹ̈ܐ ܕܬܲܓܵܪܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܩܸܢܝܹܐ ܩܵܐ ܙܲܒܲܢܬܵܐ ܕܙܸܒ݂ܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ